Hållbarhetspiloten Mat

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenInom projektet Hållbarhetspiloten Mat undersöker vi hur det lokala arbetet för ett hållbart livsmedelssystem kan utvecklas och stärkas. Vi analyserar möjligheter och utmaningar och vill visa goda exempel för att skapa en positiv vision för lokal, hållbar livsmedelsproduktion.

Globala utmaningar och kriser ställer krav på våra livsmedelssystem och en stor omställning krävs för att säkra tillgången till hållbart producerad mat i framtiden och uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Intresset för hållbar mat är stort – och likaså är informationsflödet om hållbara produkter. För konsumenten blir frågan att välja hållbar vardagsmat dock ofta mycket komplex. Och vad innebär det lokalt, är förändringen ett hot eller en möjlighet? Vad kommer vi kunna producera och äta i framtiden? Hur kan jag handla hållbart producerade lokala livsmedel?

Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet och Region Västerbotten.