Grön Arena

En mötesplats för köpare och säljare av tjänster inom området social omsorg, skola och rekreation.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenGrön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Grön Arena består av tre delar

  1. Social omsorg – daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt personer med missbruksproblematik.
  2. Arbetsträning och rekreation – vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.
  3. Skol- och fritidsverksamhet – ett nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs.

Över 75 godkända Grön Arena-gårdar i Sverige

Grön Arena har funnits i Värmland sedan 2006. Under en rad år har Hushållningssällskapet arbetat för att sprida projektet över landet och idag finns det över 75 gårdar spridda över landet, från Kivik i söder till Kalix i norr, och fler gårdar står på tur att godkännas.

Marknadsföringsprojekt

Under 2017 och 2018 bedriver Hushållningssällskapet ett projekt finansierat av Jordbruksverket och EU där vi satsar på att marknadsföra konceptet Grön Arena. Vi vill visa på fördelarna med att vistas på en Grön Arena-gård och jobba för en ökad kännedom om konceptet. Målsättningen är att träffa många köpare av tjänsterna, och att det ska leda till fler affärsmöjligheter för Grön Arena-gårdarna runt om i landet. Bland annat genomför vi under hösten 2017 ett antal regionala seminarier runt om i landet riktat till köpare av Grön Arena-tjänster.