Gradvis

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenTycker du att du har tillräckligt med information för att kunna förbereda ditt företag för ett förändrat klimat?

I projektet Gradvis visade vi vilka möjligheter och vilka risker ett förändrat klimat medför för det svenska lantbruket.

Vi har erbjudit skräddarsydda seminarier om klimatets påverkan på jordbruket. Seminarierna utgick från de förändringar som förutspåtts för den del av Sverige du verkar och seminarierna anpassades till den eller de produktionsinriktningar du varit intresserad av.

Ett delprojekt för Gradvis har varit Gradvis – skogen i ett förändrat klimat.
Projektet lyfter de möjligheter och utmaningar som finns för svenskt skogsbruk i ett förändrat klimat. Läs rapporten på gradvis.se

Besök projektets webb för att ta del av rapporter och faktablad.