Framtidens grödor

Traditionella men okonventionella grödor till framtidens konsumenter.

Hushållningssällskapen i Sverige ser att svenskt jordbruk både långsiktigt och storskaligt kan producera mer vegetabiliska grödor. Detta skulle medföra att vi möter den ökande efterfrågan hos dagens konsumenter samtidigt som vi blir mer självförsörjande.

Hushållningssällskapet har i projektet ”Traditionella men okonventionella grödor till framtidens konsumenter” haft målsättningen att sammanställa och på olika sätt föra ut fakta om nya och gamla baljväxter och spannmålssorter. I hela kedjan, från behov och odling till hur man kan förädla och tillaga. Fokus har varit att hitta möjligheter till odling och förädling av ”nya” grödor för humankonsumtion, med slutgiltigt syfte att öka konkurrenskraften och lönsamheten i det svenska jordbruket.

I projektet har det anordnats både demonstrationsodlingar och fältvandringar runt om i landet för att visa upp några av de grödor som känns mest intressanta. Det har arrangerats seminarium med olika teman som t.ex. Baljväxter för matkonsumtion, Kulturspannmål – nya tag med gamla sorter samt Alternativa grödor såsom t.ex. quinoa eller hirs.

Slutligen har det hållits ett summerande seminarium, fysiskt och via webben. Ta del av material från de olika aktiviteterna här.

Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapen Västra, Gotland och Jönköping. Projektägare är Hushållningssällskapets Förbund.