Framtidens EKOkonsument

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Projektet Framtidens EKOkonsument består i att möjliggöra kommunikation mellan skolklasser och ekologiska livsmedelsproducenter. Det gör vi genom korta återkommande digitala videosamtal.

Målet med Framtidens EKOkonsument är att öka efterfrågan och produktionen av ekologiska livsmedel genom att höja kunskapsnivån kring ekologisk livsmedelsproduktion hos skolelever och måltidspersonal. Projektet ska även skapa möten under kreativa workshops med skolmatsrestauranger och ekologiska producenter samt arrangera mötesplatsen EKOfestivalen.

Vill du delta i projektet? Anmäl dig här!

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Jämtland, EkoMatCentrum och Länsförsäkringar Jämtland.