Fortbildning av rådgivare inom kortare livsmedelskedjor

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Rådgivarnas kunder ska vara företag som är verksamma inom livsmedelsproduktion och förädling, samt försäljning och distribution av lokala livsmedel.

Fortbildningen ska öka rådgivarnas förmåga att ge råd om hur företag med livsmedelsproduktion och förädling kan verka inom en kortare livsmedelskedja eller lokala marknader med bibehållen eller förbättrad lönsamhet.

Fortbildningen ska bidra till att rådgivare i Sverige ska kunna coacha, engagera, förmedla ny kunskap och bidra till innovation inom livsmedelsproduktion och dess försäljning. Aktiviteterna kan innehålla fortbildning inom småskalig livsmedelsförädling, företagsledning, marknadskunskap, varumärkesbildning, logistik och distribution, företags- och affärsutveckling, företags- och produktpresentation, lagerhållning, digitalisering och direktförsäljning. Fortbildningen kan också avse företagens samarbetsstrukturer och organisering av den gemensamma kommersiella verksamheten.

Jordbruksverket har ansvar för genomförande av fortbildning av rådgivare inom landsbygdsprogrammet och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.