Flower mapping – ett verktyg för att optimera jordgubbsskörden?

Flower mapping, som betyder kartläggning av plantans blomningspotential, är en relativt ny metod som ska kunna ge odlarna information om potentiellt antal blomklasar per krona, spridning av blomning och en estimering av skörd.

I projektet testades flower mapping i ett mindre odlingsförsök. Plantanalyserna utfördes vid SLU Alnarp. I odlingsförsöket testades täckning med fiberduk vid tre olika tidpunkter på sensommaren/hösten med hypotesen att ”en längre period med högre temperatur när det sker blominitieringen ger fler blommor året efter”. Syftet med projektet var att utvärdera verktygets potential.

Målet med studien var att med växtfysiologisk kunskap kunna bidra till utveckling inom svensk bärproduktion. Projektet förväntades även medföra ett fortsatt forskningsprojekt. Projektet har knutit an en hortonomstudent som gör sitt Masterexamensarbete inom Flower mapping under 2019.

Deltagande i projektet

Projektet drevs av projektägaren Salla Marttila, FD, forskare, lärare och programstudierektor på institutionen för växtskyddsbiologi, SLU Alnarp och Thilda Håkansson, bärrådgivare på HIR Skåne. Samarbete hölls även med Lotta Nordmark, institutionen för biosystem och teknologi, om aktuell bärforskning vid SLU Alnarp samt Anita Sønsteby i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).