Fiskaren i skolan

Fiskaren i skolan är en kunskapssatsning för grundskolans åk 4 till 9. Syftet är att öka kunskapen om svenskt yrkesfiske och om fiskens väg från båt till bord.

Kunskap om svenskt yrkesfiske i grundskolan

Fiskaren i skolan riktar sig till elever och lärare i åk 4–9, men kan även passa för yngre och äldre elever. Inom satsningen ryms en ny interaktiv webbplats med målgruppsanpassat faktamaterial, bilder, filmer och roliga kunskapstest för att öka både kunskap om och intresset för fiskerinäringen: www.fiskareniskolan.se

Som en del av Fiskaren i skolan arrangeras även återkommande digitala studiebesök hos yrkesfiskare och företag inom fiskenäringen där elever och lärare får möjlighet att ställa frågor och få en inblick i vardagen för en yrkesfiskare. Under hösten är ett tiotal digitala studiebesök planerade hos fiskeföretag i olika delar av Sverige. Besöken är kostnadsfria och riktar sig till skolklasser från åk 4–9.

Förhoppningen med insatserna är att öka kunskapen om fisk och svenskt yrkesfiske, dess betydelse för svensk livsmedelsproduktion och hållbar utveckling, men också öka kunskapen om olika yrkesmöjligheter inom fiskerinäringen.

Samarbete mellan Sveriges yrkesfiskares producentorganisationer

Bakom initiativet står Sveriges Fiskares Producentorganisation, Swedish Pelagic Federation PO, Havs- och kustfiskarnas producentorganisation samt Sveriges Insjöfiskares Centralförbund. Medverkar gör även Göteborgs Fiskauktion, Sjömatfrämjandet och Sweden Pelagic AB med beredningsindustri på Orust.

Hushållningssällskapet Västra ansvarar för projektledning och spridningsaktiviteter medan kunskapssajten fiskareniskolan.se har byggts upp av innovationsbolaget Dimh.

Finansiering

Uppbyggnad av webbplatsen och genomförande av skolaktiviteter finansieras av Västra Götalands regionen. Informationsfilmer om olika typer av yrkesfiske finansieras av Europeiska Havs- och fiskerifonden genom Jordbruksverket.