Feromonbaserad övervakning och kontroll av jordgubbsvecklaren

Jordgubbsvecklarens larv angriper blommorna, vilket leder till utebliven fruktsättning eller deformerade små bär. Jordgubbsvecklaren är ett ökande problem i svensk och dansk jordgubbsproduktion, och problemet riskerar att förvärras med klimatförändringen.

I dagsläget bekämpas vecklaren främst med pyretroider, som riskerar att förbjudas i framtiden. Nya hållbara metoder behövs och feromonanvändning kan komma att bli ett bra substitut till kemisk bekämpning av jordgubbsvecklaren. Regelverket kring feromoner kommer att ses över på EU-nivå, och kan bli enklare att få använda i framtiden. Projektet syftade till att utveckla feromonbekämpning emot jordgubbsvecklaren. Flera fältförsök genomfördes i både Danmark och Sverige.

Referensgrupp

Sanja Manduric, växtskyddsrådgivare Jordbruksverket
Patrik Sjöberg, grönsaksrådgivare HIR Skåne
Mats Olsson, jordgubbsodlare Lönnslätts Bär
Teun Dekker, kemisk ekolog SLU Alnarp