Etablering arena svensk ull

Syftet med projektet var att förbereda och starta en nationell organisation och arena som kan ge företag, organisationer och olika intressegrupper i Sverige ökade möjlighet att stärka samarbetet i frågor som rör ull.
En gemensam organisation och arena som kan medverka till att ull som hållbar materialresurs i större utsträckning kan bidra i klimatstrategi och ekologisk hållbarhet. Arenan ska medverka till kontakter och kunskaper för produktions- och värdekedjan för ull som leder till ökat deltagande inom arbetsmarknad, näringsliv och akademi

Målet var att den nya organisationen, arenan, konstituerades under projektperioden och övertog ansvaret för fortsatt verksamhet senast vid årsskiftet 2022/2023.