ERFA Grön Arena

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenProjektet ERFA Grön Arena arrangerar erfarenhetsträffar för dig som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsa med gården som bas.

Syftet är att ge dig som verkar inom Västra Götaland möjlighet att utbyta erfarenheter, få inspiration och ny kunskaper med andra som verkar inom samma verksamhetsområde.

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

I projektet erbjuder möjlighet att träffas och nätverka inom olika kategorier:

  • För dig som idag är en godkänd Grön Arena-gård
  • För dig som tidigare år har gått har gått Grön Arena-utbildningen
  • För dig som är nyfiken och vill veta mer och funderar på att verka inom området social omsorg

Vad ingår vid dessa fem tillfällen??

  • Efter att du har anmält dig kommer vi att dela in dig utifrån din verksamhet
  • Varje ERFA-grupp träffas 5 gånger inkl. uppstartsträffen
  • Du kommer att bli indelad i grupp tillsammans med de 4-6 deltagare där ni möts digital via Teams
  • Du kommer att få träffa inspiratörer, Grön Arenaföretagare som berättar utifrån sina erfarenheter och verksamhet samt utfrån gruppens önskemål bjuda in andra.

Via Hushållningssällskapets lärplattform finns också möjlighet till diskussionsforum mellan träffarna.

Hushållningssällskapet samordnar alla träffar, sköter tekniken, bjuder in och skickar teamslänkar inkl mötesledare

Kostnad
500 sek exkl moms för de fem träffarna. Anmälan är bindande, deltagaravgiften faktureras efter anmälan med 30 dagar netto.

Erbjudandet gäller för dig som verkar i Västra Götaland och som vill utbyta erfarenheter med andra som verkar inom området.

Aktiviteten delfinansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

 

 

 

 

 Uppstarts ERFA-träff är en gemensam digital inspirationsträff (genomfört)

Onsdagen 6 april 2022  kl 17.00-19.00

Där träffar du Beatrice Larsson, Klockaregårdens Hästverksamhet www.klockaregarden.be samt Linda Håkansson, Valdalens djur & Natur www.valdalen.se som idag driver Grön Arenaverksamheter. De delar med sig av sina erfarenheter från deras verksamheter och det kommer att finnas tid att “träffa” din ERFA-grupp.

Information om kommande träffar
Inbjudan och information kommer att aviseras via vår hemsida www.hushallningssallskapet.se, sociala medier, nyhetsbrev och mail.