Droppbevattning i grönsaksodling

Ny bevattnings- och gödselteknik i grönsaksodling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenProjektet utfördes hos två odlare i södra Sverige i kulturerna morot och lök. I försöket jämfördes standardgödsling och standardbevattning med en innovativ lösning med dropp och näringsbevattning.

Projektet syftade till att införa ny bevattnings- och gödselteknik i svensk grönsaksodling. Studien kan komma att ligga till grund för förbättrad näring- och vattenhushållning i grönsaksodling. Genom systemets beräknade fördelaktiga kvaliteter kan studien även komma att bidra till en ökad ekonomisk nytta för odlarna.

Målet med projektet var att öka kunskap och intresse för droppbevattning i svensk grönsaksodling.

I projektet har samarbeten skett mellan olika företag som tillverkar och säljer bevattningslösningar samt lantbruksföretag där bl.a. försök utfördes.

Läs slutrapporten