Dokumentation av odlingsanvisningar pepparrot samt sammanställning av försöksresultat

Pepparrot är stark förknippat med Halland. Idag finns det endast en handfull odlare kvar och kunskap kring odlingen finns endast hos ett fåtal personer.

Det är därför viktigt att kunskap kring odling, förädling och tidigare genomförda försök inte försvinner. Projektet ska resultera i en odlingsanvisning och en dokumentation över genomförda försök.

 

Folder – Odling av pepparrot