ClimateFood

Klimatsmart mat – över gränsen. ClimateFood är ett projekt som syftar till att främja klimatsmart livsmedelsproduktion med företag, för företag.

Fokus ligger på små och medelstora livsmedelsproducenter i norra Österbotten och Lappland i Finland samt Norrbotten och Västerbotten i Sverige.

Huvudmålen för projektet är

  1. att identifiera möjligheter för klimatsmarta livsmedelsföretag och livsmedelsvärdekedjor, inklusive regionala och gränsöverskridande samarbeten
  2. att implementera de identifierade klimatsmarta metoderna i livsmedelsföretag och livsmedels värdekedjor
  3. att etablera ett gränsöverskridande nätverkssamarbete för att öka överföringen av kunskap, ”best practice” och framgångshistorier relaterade till klimatsmarta verksamheter i livsmedelsvärdekedjor, att öka utveckling av regionala och gränsöverskridande samarbeten, samt antagandet av nya klimatsmarta metoder i livsmedelsföretag.

Projektet vänder sig i första hand till små och medelstora företag som är verksamma i matekosystemen i norra Finland och norra Sverige inom till exempel primärproduktion, livsmedelsförädling och/eller parti-/detaljhandel. Till de sekundära förmånstagarna hör till exempel teknikleverantörer, innovationsmäklare, FoU- och utbildningsorganisationer och rådgivande organisationer.

För små och medelstora företag erbjuder projektet tillgång till alla aktiviteter och resultat relaterade till att utveckla, utvärdera, uppgradera och anta klimatsmarta metoder för/i livsmedelsföretag. Dessutom ges de medverkande företagen gränsöverskridande nätverkssamarbete som täcker de norra delarna av Finland och Sverige.

Projektpartners är ProAgria Oulu/Oulu Rural Womens Advisory Organisation (Finland), Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten (Sverige), Uleåborgs universitet Kerttu Saalasti Institute (Finland), Lapplands yrkeshögskola (Finland) och Luleå tekniska universitet (Sverige).

Välkommen att kontakta oss för mer information.