Cinderella

Cinderella var ett forskningsprojekt som drevs av universitetet i Greifswald, Tyskland. Vi deltog via Högskolan i Halmstad. Utöver det var Universitetet i Århus, Danmark samt universitetet i Nijmegen, Holland delaktiga.

Projektet finansierades av EU (FACCE-ERA-NET+) och undersökte möjligheterna att ta tillvara ekosystemtjänster som vatten och näringsretention, vattenrening och översvämningsskydd på dränerad torvmark utan negativa klimateffekter.

Produktion från våtmarker genom att testa förutsättningarna för att använda svårbrukad, dränkt, organisk f.d. jordbruksmark eller övergivna torvtäckter för att producera biomassa med hjälp av akvatisk vegetation.

Läs mer på www.faccejpi.com