Arena grön Tillväxt – Primärproduktion

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenInnovationsplattform för gröna näringar i Halland.

Samarbetsparter: Alla organisationer i primärledet.

Detta projektet har resulterat i samarbetsplattformen Gröna Halland. Läs mer om Gröna Halland på webbplatsen grönahalland.se

Trähägn

En utredning inom Arena Grön Tillväxt var Trähägn – en tänkbar metod för viltskydd i svenskt skogsbruk.

Läs rapporten – Trähägn en tänkbar metod för viltskydd