Ålandsprojektet

Återkommande arbeten på Åland inkluderar vattendragsvandringar, våtmarksprojekteringar, föreläsningar och införandet av Integrerade Skyddszoner.