Ägarskifte för en säkrad livsmedelsproduktion

Projektet – Ägarskifte för en säkrad livsmedelsproduktion Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för lantbruksföretag i Jönköpings län att genomföra bra och hållbara ägarskiften. Tack vara projektet kan Hushållningssällskapet Jönköping hjälpa och underlätta för ännu fler lantbrukare att genomföra ägarskifte i sitt företag. Fler lyckade ägarskiften inom lantbruksföretag skulle leda till säkra framtida livsmedelsproduktion i länet.

Inom projektet kommer vi genomföra flera seminarier samt erbjuda rådgivning individuellt anpassat till varje gård. Under projektets gång finns det möjlighet att köpa ett rådginingspaket till rabatterat pris tack vare att det är delvis finansierat av EU:s jordbruksfond.

Är du intresserad eller har frågor kontakta

Lovisa Filipsson, 070-306 45 36 Lovisa.filipsson@hushallningssallskapet.se

Filip Brånstrand, 0708-29 09 74 Filip.branstrand@hushallningssallskapet.se