Adaptiv skogsskötsel

Skogsbruket och sättet att sköta skog är i ständig förändring. Forskning, utveckling och innovationer driver skogsbruket framåt och skapar lönsamhet i alla led, från sågverk till skogsägare.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenVåra kunder är ofta skogsägare och därför är det glädjande att vi kan starta ett projekt som kan använda skötselmetoder vi använt länge samt utveckla nya skötselsätt. Dessutom kommer vi i projektet att kunna använda oss av nya sätt att mäta skog, en av dessa metoder är KATAM – en app som uppskattar skogsvolym, grundyta m.m.

Syfte

Syftet med projektet är att samverkan mellan skogsägare, rådgivare, universitet och ny teknik ska leda fram till förbättrade och mer resurseffektiva skogsskötselmetoder.

Projektets inriktning är adaptiv skogsskötsel, vilket innebär att skogsskötselåtgärder prövas och utvärderas vetenskapligt samt förbättras och anpassas efter resultat av mätningar under pågående verksamhet. Projektet fyller behovet av en smidig och fungerande uppföljning av de skötselförsök som pågår både inom skogsnäringen och på Linnéuniversitetet och SLU idag.

Exempel på skötselåtgärder kan vara olika sorters gallring, hyggesfria avverkningar, stamkvistning, gödsling, askåterföring och så vidare.

Aktiviteter

Projektet kommer inledas med fältförsök på våra fastigheter i Ingelstad samt Gamleby. När vi påbörjat insamlandet av data kommer vi bjuda in till exkursioner med forskningens rön och råd samt även erbjuda individuell rådgivning till våra kunder i detta projekt.

Webbinarium

Drönaren i skogsbruket – Drönaren och LIDAR

Föreläsning om drönaren i skogsbruket samt digital skogsmätning. Att mäta skog med sin telefon har under några år vuxit fram som ett bra alternativ till att mäta med konventionella mätmetoder. Annette Eilert från Eilerts Drönare föreläser även för oss om hur drönarteknik och analysverktyg kopplade till detta kan användas i skogsbruket. Del i Landsbygdsprogrammet och projektet ”Digital teknik i adaptivt skogsbruk”.

 

Drönaren i skogsbruket – KATAM

Anton Holmström från KATAM Forest AB berättar om hur de får drönaren och en vanlig smart telefon att samarbeta för att mäta i skogen. Del i Landsbygdsprogrammet och projektet ”Digital teknik i adaptivt skogsbruk”.

Granbarkborren 2021

Skogsentomolog och professor vid SLU Martin Schroeder berättar om granbarkborren. Vad har hänt i Sverige de senaste åren? Vad kan vi förvänta oss denna sommar 2021 av angrepp av granbarkborren? Hur anpassar vi vårt skogsbruk till mer skadedjur?

Hyggesfritt och klimatet

Vi går genom några grunder i skogens koppling till klimatet, hur vi kan sköta den på olika sätt och vad det har för påverkan på CO2. Professor Tomas Lundmark från SLU föreläser om skogens direkta koppling till koldioxid. Finns det gröna och svarta kolatomer? Hur gör vi adaptiva huggningar för att anpassa oss till ett klimatpositivt skogsbruk?

Askning och gödsling

Professor Johan Bergh vid Linnéuniversitetet går genom askning och gödsling i skogen. Vad händer när vi askar och gödslar? Går det att kombinera och vilka marker bör vi gödsla? Skogsrådgivare Mats Åkerman berättar om den nya certifieringen – hur anpassar du din egen fastighet efter nya regler och riktlinjer?

Viltanpassad röjning

I webbinariumet ”Viltanpassad röjning” tar forskaren Märtha Wallgren upp frågor kring anpassning av skogsvården i röjningsstadiet med hänsyn till betestrycket från kron- och dovvilt och rådjur samt älg. Vi diskuterar ingångsfaktorer och vilka premisser som styr djurens födoval samt hur skogsvårdare och markägare kan anpassa sin skogsvård efter detta.

Klimatsmart skogsbruk

En kort intervju med skogsprofessor Tomas Lundmark, SLU. Simon Halling Ekmåne från Hushållningssällskapet intervjuar Tomas i ämnet klimat, skog och framtiden.

Artiklar

2018 artikel Gröna Affärer (pdf)
2021 artikel Skogsaktuellt (pdf)

Material

Folder Adaptiv Skogsskötsel (pdf)
Enskild rådgivning – Erbjudande (pdf)

Poddar

Här kan du lyssna på vår nya podd Prima skogsskötsel där vi pratar med experter och skogsägare om digitala mätmetoder, gödsling, askåterföring och andra nyheter som gör arbetet i skogen effektivare.

Podcasten Prima skogsskötsel produceras av Hushållningssällskapet. Musik: Albin Appelqvist.

Välkommen att lyssna!

Avsnitt 4: Skogsskötselchefen: Nu ser vi mer till helheten

Det har hänt mycket inom svensk skogsskötsel på 2000-talet.

Gisela Björse är skogsskötselchef för Sveriges största skogsägare, Sveaskog. I fjärde avsnittet av Prima skogsskötsel berättar hon om Sveaskogs senaste metoder och hur helheten är betydligt viktigare i dag än tidigare.

Hon tar oss också med till sin egen skog i södra Småland. Där drar hon nytta av allt hon kan på jobbet. Men den privata skogen hjälper henne också som skogsskötselchef.

Bild på Gisela Björse.

Gisela Björse, Sveaskogs skogsskötselchef, har tillsammans med sin man 180 hektar skog i södra Småland på gränsen till Blekinge.


Avsnitt 3: Det lönar sig att gödsla – tillväxt bra för klimatet

Varför gödsla skogen och föra tillbaka aska från grot som gått till värmeverk?

I det tredje avsnittet av podden Prima skogsskötsel reder Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet, ut begreppen. Han ger också tips på klimatsmarta åtgärder för skogsföretagare.

Johan Bergh sitter i styrgruppen för projektet Adaptiv skogsskötsel som Hushållningssällskapet driver tillsammans med Linnéuniversitetet och skogsteknikföretaget Katam.

Bild på Johan Berg.

Johan Bergh, professor vid Linnéuniversitetet, gästar tredje avsnittet av podden Prima skogsskötsel.


Avsnitt 2: Digital teknik på frammarsch i skogen

Att bara hala upp telefonen ur fickan och mäta sin skog låter enkelt och billigt. Hur fungerar det och är det tillförlitligt?

I det andra avsnittet av podden Prima skogsskötsel berättar Anton Holmström på skogsteknikföretaget Katam om digital mätning i skogen. Det ingår i projektet Adaptiv skogsskötsel som Hushållningssällskapet driver tillsammans med Linnéuniversitetet och Katam.

Du möter också skogsägaren Magnus Permert som berättar om vad han har för nytta av drönare och app.

Bild på Anton Holmström.

Anton Holmström på Katam mäter skogen med en app i telefonen. Ny teknik är på stark frammarsch, även i skogen.

Bild på Anton Holmström som visar upp en app på en telefon.

Bild på Magnus Permert.

Magnus Permert bor i Stockholm och har sin skog i norra Kalmar län. Han ser stora fördelar med den nya tekniken.


Avsnitt 1: Mest att lära i den egna skogen

Var aktiv och lär av de egna bestånden, uppmanar skogsrådgivaren Simon Halling Ekmåne på Hushållningssällskapet.

Han leder projektet Adaptiv skogsskötsel där olika metoder och åtgärder i skogen utvärderas efterhand. Det går att lära mycket av den egna skogen och vad som händer där.

I det första avsnittet av podden Prima skogsskötsel berättar han om de viktigaste resultaten av projektet.

Bild på skogsrådgivaren Simon Halling Ekmåne.

Skogsrådgivaren Simon Halling Ekmåne är projektledare för Adaptiv skogsskötsel.