Hembygdens smaker

Hembygdsgårdar i Sverige är en levande kulturbärare. Detta projekt stöttar hembygdsföreningar att utveckla och synliggöra sina matkoncept med fokus på lokal och hållbar mat.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Projekt Hembygdens smaker riktar sig primärt mot hembygdsföreningar men även till andra föreningar som vill utvecklas inom mat.

Hembygdsföreningar bedriver matservering i olika utsträckning. Detta projekt är till för att stötta dessa krafter som vill utvecklas på sin nivå, och stärka sina matkoncept för besökare. Då behövs resurser för att veta vad som ska göras och för att veta på vilket sätt förändringarna ska genomföras utifrån de lokala förutsättningarna. Det finns genom projektet möjlighet att utveckla kunskaperna inom bland annat livsmedelshygien, värdskap och förädling, samt kunskap om lokal, hälsosam matkultur, utveckling av koncept och marknadsföring. Kunskaperna sprids genom digitala webbinarier samt som en utbildning på Hushållningssällskapets digitala lärplattform.

I projektet kommer vi även att ta fram en bok med fokus på lokal matkultur, samt genomföra livesända digitala studiebesök med goda exempel. Det gör att föreningar från hela Sverige kan uppleva och interagera med andra föreningar som bedrivs av ideella krafter, stärka sitt nätverk och inspireras av goda exempel.

I Hembygdens smaker vill vi dessutom inspirera föreningarna att samverka med lokala matproducenter. Lokal mat och måltidsupplevelser är en stark dragningskraft. Dessutom bidrar lokal mat till ett starkare näringsliv på landsbygden och landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är att använda de lokala mattraditionerna och kunskaperna inom självhushållning för att skapa och skala upp måltidsupplevelser, på ett folkbildande sätt som är genomförbart för de ideella krafterna på hembygdsgårdar i hela Sverige.

Ta del av webbinarierna

Vill din förening utvecklas inom mat? På vår lärplattform kan du ta del av kunskap från projekt Hembygdens smaker för att lära dig mer om bland annat livsmedelshygien, värdskap och  måltidsturism. Vi kommer att fylla på innehållet allt eftersom. Projektet pågår till april 2025.

Gör så här för att logga in på lärplattformen:

Steg 1

Skapa ett användarkonto på Hushållningssällskapets lärplattform

(Har du redan ett konto? Logga in och gå sedan till Steg 3.)

Steg 2

Vi har skickat en länk till den e-postadress du angett. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet för att bekräfta ditt konto.

Steg 3 

Klicka på länken: Hembygdens smaker: Om kursen | Hushållningssällskapet (hushallningssallskapet.se)

Support

Har du frågor i samband med inloggning? Välkommen att kontakta Hanna Richter, hanna.richter@hushallningssallskapet.se.