Climates smart advisors

Climates smart advisors syfte är att stärka den europeiska jordbruksrådgivningens olika partner, vilket ska leda till en snabbare användning av klimatsmarta jordbruksmetoder i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenlantbruk i ett bredare perspektiv och specifikt inom EU AKIS:s. Climate smart advisors ska stärka jordbruksrådgivningstjänster genom att öka deras kapacitet att kunna ge riktad rådgivning. Det sker genom att implementera metoder och att dela lösningar som utvecklats i ClimateFarmDemo i en större omfattning, i Europa och till länder sammankopplade i projektet.