Vår kunskap syns i medier landet runt

Det händer mycket inom Hushållningssällskapet och media landet runt följer ofta upp det som sker hos oss.

Att vi inom Hushållningssällskapet har en bredd i allt det vi företar oss är nog känt för väldigt många. Men det hindrar inte att vi fortsätter delge och informera så ofta och gott vi kan. Bransch- och lokaltidningar är duktiga på att fånga upp händelser och nyheter som vi ofta delger via pressmeddelanden och kontakter med reportrar, ibland också via egna medarbetares egna rapporter som ibland resulterar i en införd artikel.

Ett sådant exempel är Eva Edins där hon i Sala Allehanda redogjorde för hur olika nedbrytningstester i trakten fallit ut. I sommar har vi också kunnat läsa om Frida Thomsson som gjort sin första säsong som försökstekniker på Gotland. Magnus Westöö och Henrik Forsberg fick komma till tals i tidningen Lantmannen och prata markkartering.

Från Rådde Gård i den västra delen av landet gjordes en artikel kring hur medarbetarna på Hushållningssällskapet Sjuhärad med oro ser på bristen på framtida arbetskraft inom de gröna näringarna.

Från den skogliga sidan har Magnus Toftner och Mats Persson fått komma till tals och berätta om bland annat röjningskostnader.

Vi i Hushållningssällskapet fortsätter enträget vårt arbete för att fler ska få del av våra samlade kunskaper. Håll utkik efter kurser i ditt närområde, följ artiklar och nyhetsbrev och sist men inte minst – tveka inte att kontakta någon på ditt närmaste kontor. Välkommen till oss!

Magnus Eriksson