Vann upphandling för att arbeta förebyggande mot viltskador – Med fokus på skador från fåglar

I ett nytt utvecklingsarbete ska Hushållningssällskapet Halland arbeta med förebyggande åtgärder rörande viltskador på växande gröda. Utvecklingsarbetet är ett samarbete med flera olika aktörer och en upphandling från Jordbruksverket.

Sveriges riksdag har beslutat att livsmedelsproduktionen ska öka. Något som påverkar denna utveckling är viltskadorna på växande gröda som inte ser ut att minska. Tvärtom.

Bevisa effekterna

I ett nytt utvecklingsarbete, Vill(t)sam, ska Hushållningssällskapet Halland arbeta med att utveckla, mäta och bevisa effekter av högteknologiska drönarlösningar på odlade fält i Halland, kopplat till fåglar.

Håkan Cajander är senior projektledare och den som kommer arbeta med Vill(t)sam vid Hushållningssällskapet Halland. Han anser att det är av stor vikt att hitta nya lösningar kring viltskador.

– I takt med att antalet fåglar ökar och nya områden används för att hitta föda ökar behovet av nya sätt att förebygga viltskador. Detta leder till ökade kostnader för skadeförebyggande åtgärder och ett behov av att kunna bevisa viltskadorna för att få ekonomisk ersättning.

Drönare med AI-teknik

I utvecklingsarbetet deltar också det högteknologiska företaget FLOX Robotics som utvecklar drönare med AI teknik.

– Vi vill tillsammans med FLOX Robotics hitta sätt att minska viltskador från fåglar och lära oss hur skadorna kan dokumenteras och förebyggas, med stöd av drönarteknik, berättar Håkan Cajander.

Ett samarbete

Syftet med utvecklingsarbetet är att utveckla, mäta och bevisa effekter av högteknologiska drönarlösningar på odlade fält i Halland, kopplat till fåglar.

Vill(t)sam är ett samarbete mellan lantbrukare/markägare, Hushållningssällskapet Halland, Flox robotics, Högskolan i Halmstad, Jägareförbundet, Region Halland, Länsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund och andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt.

 

Läs mer om projektet.

 

Kontakt

Håkan Cajander
E-post: Hakan.cajander@hushallningssallskapet.se
Telefon: 035-465 15