Vallkvällen i Bettorp

Den 17 maj hölls en Vallkväll hos Karin och Tobias Knutsson i Bettorp på Öland. Arrangörerna var Hushållningssällskapet och Växa.

Det blev ett välbesökt evenemang med omkring 125 besökare. Under kvällen fick lantbrukare tips om vilka vallfröblandningar som är lämpliga under olika väderleksförhållanden och hur man ska kvävegödsla för att optimera vallskörden. Besökarna fick också se en bevattningsdamm och Tobias förklarade hur den byggdes och dess framtida potential.

Frans Johnson på Hushållningssällskapet tipsade om lönsamhet kring bevattningsdammar och Sara Janbrink på Hushållningssällskapet beskrev miljönyttan av våtmarker och kombinerade bevattningsdammar.

Medverkande på kvällen var Timac Agro, Swedish Agro, Lantmännen, Svenska Foder, Maskinfirmor och Greppa Näringen.

Vi vill också tipsa om det kommande arrangemanget Torslunda Fältdag som hålls den 15 juni. Det anordnas i samarbete med regionens övriga aktörer. Där kommer bl.a. finnas stationer kring svamp i potatis & spannmål, ogräs, bevattning, sortdemonstrationer, bönor och lök.