Välkommen till intensivkurs i motorsågskurs nivå A och B.

Välkommen till intensivkurs i motorsågskurs nivå A och B.

Nivå A är grundläggande hantering av motorsåg samt enklare sågning.

Nivå B är fällning och upparbetning av stående träd.

Detta är en grundläggande kurs som inte kräver några förkunskaper. En nybörjare som aldrig hållit i en såg kan efter godkänd kurs hantera, underhålla motorsågen på ett säkert och ergonomiskt sätt. Fälla stående träd i bestämd riktning och därefter kvista och kapa i längder. Detta på ett säkert sätt både med tanke på sågningen, trädets egenskaper och yttre saker som påverkar. Kursen är även mycket nyttig och uppskattad hos de ”självlärda” som redan sågar och arbetar med motorsåg. Medvetenheten om säkerhet och risker, ergonomi är ofta de delar som brukar vara mest nyttiga här.

Kursen genomförs på en vecka med en teorikväll 18/3 kl 16:00-20:00 där teoriböckerna gås igenom samt följande:

– Lagar och krav
– Olycksfallsstatistik
– Personlig Skyddsutrustning
– Checklistorna nivå A och B

Den praktiska övningen görs ute i skogen någonstans runt Jönköping. På en plats som ska avverkas så ni kan öva och fälla så många träd ni vill.  Det vi går igenom är:

– Säkerhetsbestämmelser
– Personlig skyddsutrustning
– Filning och skötsel
– Säkert handhavande av sågen
– Genomgång av sågen och dess skyddsdetaljer
– Trädfällning, kvistning och kapning på ett säkert sätt.
– Hur man tar ner fastfällda träd på ett säkert sätt

Fokus kommer ligga på praktik, kursledaren visar och sedan kommer ni själva få göra liknande, självklart med kursledarens stöd och råd.

22/3 kl 08:00-16:00 Praktisk övning och om ni redo skriver vi de teoretiska proven.

23/3 kl 08:00-16:00 Fortsatt praktisk övning samt teoretiskt prov.

24/3 kl 08:00-16:00 Praktiskt prov samt summering

Kursdeltagaren får själv stå med utrustning och matsäck.

 

Vid frågor kontakta:

Skogsrådgivare Lars Klint

Telefon 070 4664276

mail:lars.klint@hushallningssallskapet.se