Välkommen till vår nya hemsida

Här hittar du allt om Hushållningssällskapet. Vi har samlat vår kompetens, våra nyheter, våra evenemang. Ja, allt vi gör dig för dig på samma plats.

Se vad som händer inom landsbygdens näringar runt om i vårt avlånga land. Hittar du inte rätt i rubrikerna så frisöker du. På hela sidan eller i personalsöket för att hitta rätt kompetens.

Vill du se vad som händer på ditt regionala Hushållningssällskap så hittar du det under Om oss. Du kan även söka lokala evenemang och nyheter på startsidan.

Välkommen att titta runt och hör gärna av dig om du har frågor, vill ge beröm eller förbättringsförslag!