Välkommen till Gilleskonferensen 2017

Gilleskonferensen är vårt årliga möte, där gille, programrådsledamöter, kunder och FU träffas för att diskutera framtidsfrågor.

Vi ser gärna att gillet är representerat med två personer, ordföranden för gillet och ordföranden i gillets valberedning.

Dagen bjuder på många programpunkter med fokus på skolfrågor, livsmedel, framtidens teknik och frågor kring kommunikation.

Program:

12:00-12:45
Lunch, Skolrestaurangen på Naturbruksgymnasiet Kalmar

12:45-13:15
Inledning
Mats Halling, VD
Lars Berggren, ordförande

13:15-14:00
Nya skogsutbildningen och branschambassadörer
Tova Johansson, rektor vid Naturbruksgymnasiet Kalmar och Börje Gunnarsson,
skogsrådgivare presenterar upplägget med ambassadörer knutna till utbildningen.
Kerstin Persson och Thomas Håkansson berättar om sina roller som ambassadörer

14:00-14:10
Bensträckare

14:10-15:00
Att vara eller bli medlem i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.
Hur kommunicerar vi med våra medlemmar? Inspel kring nya kommunikationsformer
och diskussion kring detta.
Stine Breum-Appelqvist, kommunikatör och VD-assistent

15:00-15:30
Kaffe

15:30-16:15
Trender och innovationer inom svensk livsmedelsindustri
Thomas Isaksson, projektledare ”Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus”.

16:15-17:45
”Ny teknik inom lantbruket: Problem eller möjlighet?
Per Frankelius, forskare vid Linköpings universitet och ansvarig för
programmet Grönovation

17:45-18:00
Sammanfattning

18:00
Kvällsmat, Skolrestaurangen på Naturbruksgymnasiet Kalmar

Anmälan:
Senast 10 november till 0480-156 70 eller info.h@hushallningssallskapet.se

Frågor:
Kontakta Stine Breum Appelqvist, tel 070-254 53 01

Inbjudan och program i sin helhet hittar du här.