Välkommen till en eftermiddag med temat- Skogsbilvägar

Välkommen till en eftermiddag som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att
både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!
Plats: Krakebo, Malmbäck
Tid: Fredagen den 29 mars kl 13-17
Medverkande: Anders Eckerström (ESOM), Markägarrepresentant och
Hushållningssällskapet Jönköping

Kursinnehåll:
 Vad är målet med ditt skogsägande gällande skogsbilvägar?
 Att skota virket långt eller att bygga en skogsbilväg? Vad bör jag välja? Vilka är för och
nackdelarna?
 Tekniker kring vägbyggnation.
 Vägbyggnation över känslig mark.
 Med framtida klimatförändring. Vad ställer industrin för krav på vägstandard i framtiden?
Prisdifferentiering för virket vid olika standard?
 Hur ser verkligheten kring körskador ut idag och vilka är våra utmaningar?
Kursen är kostnadsfri och riktar sig till alla skogsägare. Vi bjuder på enklare förtäring.
Anmälan: Telefon 036-398870 eller e-mail ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se
OBS: Anmälan senast 25 mars, om du vill vara säker på att få en plats.
Närmare vägbeskrivning kommer med epost vid anmälan.
För mer information om kursdagen, ring på telefon 0708-241020 eller e-mail
magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se
Varmt välkomna!

 

Hushållningssällskapet – Sveriges oberoende skogsrådgivare