Dikesrensning och Körskador

 Välkommen till en eftermiddag där vi tittar på pågående dikesrensning med klämskopa, körskador, markskoning, skoglig planering och skog & klimat.

Hushåll med skogsmarken
Tema: Dikesrensning och körskador
Välkommen till en eftermiddag som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att
både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

Plats: Davidstorp, Malmbäck
Tid: Torsdag den 28 mars kl 13-17
Medverkande: Martin Säll (Miljödikning AB), Markägarrepresentant och
Hushållningssällskapet Jönköping
Kursinnehåll:
• Vad är målet med ditt skogsägande gällande fuktigare områden med dikessystem?
• Visning av ”Varanen” dikesrensning med klämmskopa
• Tekniker kring dikesresning och förhindrande av slammtransport.
• Dikessystem och skogsproduktion
• Med framtida klimatförändring, hur påverkas dikessystemen?
• Hur påverkar dikning klimatet?
• Hur ser verkligheten ut kring körskador ut idag och vilka är våra utmaningar?
• Avverkningsplanering och diken
Kursen är kostnadsfri och riktar sig till alla skogsägare. Vi bjuder på enklare förtäring.
Anmälan: Telefon 036-398870 eller e-mail ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se
OBS: Anmälan senast 25 mars, om du vill vara säker på att få en plats.
Närmare vägbeskrivning kommer med epost vid anmälan.
För mer information om kursdagen, ring på telefon 0708-241020 eller e-mail
magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se
Varmt välkomna!
Hushållningssällskapet – Sveriges oberoende skogsrådgivare