NYHET – Årets lantbrukarkonferens

Hushållningssällskapet Östergötland bjuder in till lantbrukarkonferens den 18 februari på Vreta Kluster.

Dag: torsdag den 18 februari kl 09:00 – 16:30

Plats: Vreta Kluster

Programpunkter:

  • Grundläggande produktionsfaktorer i växtodlingen
  • Förändrad odlingsstrategi vid mildare vinterklimat
  • Radhackning – nya möjligheter även konventionellt
  • Sprutteknik för effektivt växtskyddsarbete och bra resultat
  • Hur gynnar vi nyttoinsekter i fält?
  • Lönsamma växtskyddsåtgärder 2016
  • Aktuella marknadsfrågor, management m m
  • Kvävegödsling för rätt användningsområde
  • Vallproduktion med nya arter

Medverkande från Hushållningssällskapet, Växtskyddscentralen, Ekoväx m. fl

Kostnad: 500 kr exkl. moms, fika och lunch ingår (faktureras, anmälan är bindande)

Anmälan: senast 12 februari till: info.e@hushallningssallskapet.se eller 013-35 53 00
Begränsat antal platser = först till kvarn

Kontakt: Lennart Johansson: lennart.johansson@hushallningssallskapet.se eller 0708-29 08 31