Välj rätt sorts majs

Prova gärna flera sorter för att sprida riskerna, men välj sorter som mognar av samtidigt om all majs skördas vid samma tillfälle. Vill man ha majs tidigt på hösten att börja utfodra med kan man välja en tidig sort för det ändamålet. Senare sorter har rätt tydligt högre avkastningspotential. Tillräcklig ts- och stärkelsehalt är viktigast när det gäller val av majssorter.

Svamptolerans börjar bli viktigt och numera mäts svampangrepp i våra sortförsök. Bladsvampar är det största växtskyddshotet i majs. Vi ger råd om vilka sorter som är mer eller mindre tåliga. Växtodlingsrådgivare Linda af Geijersstams huvudrekommendation bland medeltidiga sorter är Beethoven, Monty och Mixxture. Intressanta medeltidiga sorter men som inte är provade mer än två år är Milkytop, MAS16V och Schobbi, så prova gärna på en del av arealen. Läs mer i rådgivarbreven om tidigare och senare sorter. Rekommendationerna grundar sig på försöksresultaten med erfarenheter från praktisk odling.

Din lönsamhet är vårt mål. Ring 0480-15670 för att starta prenumerationen på rådgivarbreven som ges ut av Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge