Valberedningens förslag till ny styrelse för Hushållningssällskapet Halland

Valberedningen är klar med sitt arbete och presenterat sitt förslag på styrelse. Beslut tas på stämman 2 maj.

Ny ordförande efter Annika Bergman:

Joakim Bronelius (1 år)

Nya ledamöter

Jörgen Börjesson, Landa

47 år och är lantbrukare. Bedriver kycklingproduktion med tillhörande slakteri och butik. Är ordförande i Frillesås Lantmän och ledamot i Lantmännens distriktsstyrelse.

Ulrika Rylin, Galtabäck

36 år och jobbar som landsbygdssammordnare i Varbergs Kommun. Har jobbat som företagsrådgivare och projektledare på Coompanion Halland samt innehaft ordförandeposten i Lokalt ledd utveckling Halland.

Anders Axelsson, Asige

46 år och är lantbrukare. Bedriver ett växtodlingsföretag i Asige och Harplinge med inriktning på bl.a. potatis och gräsfrö. Är ledamot i Lantmännens distriktsstyrelse.

Bertil Månsson, Monica Ledel är valda till 2018. Från LRF Halland Anders Richardsson och från Region Halland Stefan Bengtsson. Elisabeth Falkhaven som personalrepresentant.