Valberedningens förslag till fullmäktige för Hushållningssällskapet Halland

Här presenterar valberedningen sitt förslag till fullmäktige för Hushållningssällskapet Halland. Valmötet äger rum den 27 november på Susegården, Getinge, kl 18.00.

Hushållningssällskapet Halland kallar alla medlemmar och nuvarande fullmäktige till valmöte den 27 november.

Under valmötet får vi information om ett projekt som nyligen startats igång: Viltkedjan – stärka svaga länkar. Med oss under kvällen har vi kockprofilerna Dennis Säwström, Christoffer Bengtsson och Peder Tham som pratar om viltkött, men även ser till att mätta våra magar under kvällen med fantastiska anrättningar med viltköttet som bas.

Inbjudan Fullmäktigeval 2018

Valberedningens förslag

Här hittar du valberedningens förslag till fullmäktige för Hushållningssällskapet Halland.

MER INFORMATION

Kontakta Annika Bergman, 035-465 01, annika.bergman@hushallningssallskapet.se eller sammankallande för valberedningen
Morgan Karlsson, 070-335 07 72, lilla.getinge@gmail.com.

Anmälan senast 25 nov på telefon 035-465 00 eller infohalland@hushallningssallskapet.se.

Varmt välkomna!