Vad tycker du om växtskyddsmedels användarvillkor?

Påverka villkoren så de blir mer begripliga! Delta i vår enkät som tar 5-10 minuter.

HIR Skåne har fått Kemikalieinspektionens uppdrag att undersöka hur olika växtskyddsmedels användarvillkor tolkas och tillämpas i praktiken. Syftet är att få in synpunkter som kan leda till att villkoren blir tydliga och lätta att förstå.

Om du upplever att användarvillkoren är krångliga så var med och påverka framtidens villkor! Enkäten innehåller 10 frågor och tar 5-10 minuter.

ÖPPNA ENKÄTEN!

Fyll i enkäten senast 15 november. Tack på förhand!

Har du frågor så kontakta HIR Skåne för mer information!