Vad händer om maten tar slut?

Hushållningssällskapet vill öka kunskapsnivån och diskutera vad som kan och behöver göras för att säkra att det finns livsmedel i händelse av externa störningar. Därför arrangeras ett kunskapsseminarium kring svensk livsmedelsförsörjning.

– Vem har ansvaret att det finns mat i Sverige, vilka risker finns – och hur vi möter dem? Det är några av de frågor vi kommer diskutera, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund.

Genom att bjuda in representanter från myndigheter, företag och organisationer vill vi sprida kunskap och väcka diskussion om vilka utmaningar och möjligheter vi står inför, fortsätter han.

Kunskapsseminariet kommer hållas genom panelsamtal och det hela modereras av Anna Nilsson, chefredaktör för tidningen Lantmannen.

– Genom att visa på forskning och kunskaper från nyckelpersoner i hela livsmedelskedjan, vill vi teckna kartan för den svenska livsmedelsförsörjningen, säger Sven Fajersson, Vd Hushållningssällskapet Skåne.

Konkreta exempel lyfts fram från Sverige och utomlands. Bland annat är Markus Borgström från Finlands lantbrukråd inbjuden, som har jobbat mycket kring Finlands livsmedelsproduktion avslutar Sven Fajersson.

I panelen sitter

Therese Frisell sakkunnig livsmedelsförsörjning, Livsmedelsverket
Annicki Oscarsson kommunalråd, Ödeshög
Marcus H. Borgström lantbruksråd och agronom, Helsingfors
Sven Lindgren förbundsordförande, Hushållningssällskapens förbund
Anders Rolfsson ledamot, LRF Skåne
My Sellberg doktorand, Stockholm Resilience Centre

Läs mer om kunskapsseminariet i vår kalender

Plats: Bjärsjölagård, Sjöbo, i Skåne

Tid: 27 juni 13:00-15:30