Utvecklingsprojekt

Hushållningssällskapet tar fram ny kunskap och driver utvecklingen framåt via olika utvecklingsprojekt. Projekten kan vara nationella eller regionala. Vi genomför både forskningsprojekt och andra typer av utvecklingsprojekt.
Här i projektbasen hittar du alla våra projekt – både pågående och avslutade. Söker du ett projekt inom ett visst område? Du kan filtrera på ämnesområde, hushållningssällskap eller söka via fritext för att hitta rätt område.

1 2