Utvärdering av din Nya Medlemstidning

Sedan ett år tillbaka får flera av våra medlemmar i Hushållningssällskapet ett nytt medlemsmagasin i brevlådan - Gröna Affärer.

Vi som arbetar med tidningen har som mål att tidningen ska stärka och tydliggöra Hushållningssällskapets värderingar och verksamhet och att vi genom olika artiklar från olika delar av landet ska spegla den verksamhet som bedrivs. Vi hoppas att du som läsare tycker att tidningen är bra och motsvarar dina förväntningar.

Vi vill ha med dig som läsare i vårt utvecklingsarbete och önskar att du vill hjälpa oss genom att fylla i den här webbenkäten: