Uttalande från styrelsen för Hushållningssällskapens förbund den 14 december 2017

Hos Hushållningssällskapen råder nolltolerans mot alla former av trakasserier. Med anledning av #metoo-kampanjen har styrelsen för Hushållningssällskapens förbund gjort ett uttalande.

Under hösten har flera branscher uppmärksammat utbredningen av sexuella trakasserier. I uppropet #skiljagnarnafrånvetet vittnar många kvinnor om trakasserier de utsatts för inom de gröna näringarna. Det är viktigt att alla kvinnor vågar träda fram och ge sin bild.

Hos oss på Hushållningssällskapen råder nolltolerans mot alla former av trakasserier. Det finns inga förmildrande omständigheter. Det är mottagarens/den drabbades uppfattning och känsla som gäller för vad som är acceptabelt, inte avsändarens eller den som utsätter någon annan. Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet och i sin yrkesroll.

Det är mycket angeläget att Hushållningssällskapen kraftfullt och långsiktigt verkar för att oacceptabla beteenden upphör. Att vara aktiv eller anställd inom Hushållningssällskapen får aldrig innebära att man riskerar att utsättas för någon form av kränkande behandling.

I första hand är det de enskilda Hushållningssällskapen som vid behov ska vidta åtgärder och arbeta förebyggande. Som anställd ska du vända dig till din närmaste chef eller styrelse. Men det går också bra att ta kontakt med presidiet för Hushållningssällskapens förbund.

Kontaktuppgifter till presidiet:

Sven Lindgren, Ordförande, sven.lindgren3@gmail.com, 070-349 03 99

Cecilia Johansson, vice ordförande, cecilia@rojos.se, 070-330 54 85