Utlysning av medel för jordbruksforskning våren 2021

RJN, Regional jordbruksforskning för norra Sverige, finansierar forskningsprojekt som bidrar till en hållbar utveckling av primärproduktionen i Norrland.

Forskningen ska bidra till utvecklingen av regionens jordbruk genom hållbara lösningar för produktion av kött, mjölk och grödor under norrländska förhållanden. Resultaten skall öka lönsamheten för lantbruksföretagen, främja resurshushållning och miljöhänsyn och leda till produkter som motsvarar konsumenternas behov och önskemål. Forskningen skall också möta de nya utmaningar och möjligheter som klimatförändringarna skapar. Samverkan med näringen och/eller industrin är ett krav.

Genom ett samarbetsavtal mellan näring, samhälle och SLU har många forskningsprojekt kunnat finansieras. Projekt som genom ny kunskap bidragit till utvecklingen av primärproduktionen i norra Sverige. Följande företag och organisationer är anslutna till det nuvarande avtalet: Norrmejerier ek för, Lantmännen ek för, LRF norra Sverige, Västerbottens fodercentral AB, Hushållningssällskapen i Västernorrlands, Norrbotten/Västerbottens och Jämtlands län, projekt Gröna näringar (Piteå kommun), Länsförsäkringar i Västernorrlands, Västerbottens, Jämtlands och Norrbottens län, samt Sundsvalls kommun. Från SLU medverkar fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

I forskningsprogrammet beskrivs de prioriterade forskningsområdena mer i detalj. Läs mer och ansök här

Sista ansökningsdag är den 21 mars 2021.