Utlakningsförsök i Halland – resultat från Mellby och Lilla Böslid 2005-2015

Utlakningsförsöken på Mellby och Lilla Böslid ger unika möjligheter att följa hur grödor, växtföljder och framför allt odlingsteknik påverkar dräneringsvattnet från åkermarken. Här hittar du rapporten i sin helhet. Försöken vid Mellby och Lilla Böslid utgörs av ett antal samarbetsprojekt med Hushållningssällskapet och Sveriges lantbruksuniversitet som huvudansvariga. Frågeställningar och studier har avlöst varandra genom åren, … Fortsätt läsa Utlakningsförsök i Halland – resultat från Mellby och Lilla Böslid 2005-2015