Utlakningsförsök i Halland – resultat från Mellby och Lilla Böslid 2005-2015

Utlakningsförsöken på Mellby och Lilla Böslid ger unika möjligheter att följa hur grödor, växtföljder och framför allt odlingsteknik påverkar dräneringsvattnet från åkermarken. Här hittar du rapporten i sin helhet.

Försöken vid Mellby och Lilla Böslid utgörs av ett antal samarbetsprojekt med Hushållningssällskapet och Sveriges lantbruksuniversitet som huvudansvariga. Frågeställningar och studier har avlöst varandra genom åren, med det gemensamma målet att ta fram effektiva brukningsmetoder för bra växtnäringsutnyttjande och minskade förluster av växtnäring i olika odlingssystem. Detta har gett avtryck i form av bland annat rådgivningsmaterial, regelverk och miljöstöd i landsbygdsprogrammet.

Utlakningsförsök i Halland – Resultat från Mellby och Lilla Böslid 2005-2015

Äldre rapporter från utlakningsförsöken hittar du här – Fältförsök/Utlakningsförsök.