Utbildningsdagar i ekonomins tecken

Ekonomi är det snabbast växande rådgivningsområdet inom Hushållningssällskapet. För att träffa framtida kollegor ordnade ekonomirådgivarna ett möte med SLU-studenter i samband med sina årliga utbildningsdagar.

För första gången förlades utbildningsdagarna i slutet av januari till SLU i Uppsala. Drygt hälften av de 80 ekonomi- och företagsrådgivarna och redovisningskonsulterna deltog i temadagarna om skattenyheter, ränteläget samt mjölk- och köttproduktion.

– En viktig slutsats som vi ska förmedla till våra kunder är att de måste vara beredda på att kunna betala en högre ränta i sitt företag. Det ser ut som att räntan kommer att ligga på en låg nivå, men den kan också gå upp snabbt. Det är viktigt att överlikviditet som företagen har på grund av en låg ränta används på ett klokt sätt säger Filip Brånstrand, ämnesansvarig för ekonomirådgivarna på Hushållningssällskapet.

Gruppen ekonomirådgivare har växt snabbt till drygt 80 personer utspridda över hela landet. Omkring tio nya rådgivare har anställts varje år de senaste åren. Det finns nu ekonomirådgivare och redovisningskonsulter på 14 av de 15 hushållningssällskapen.

– Det är en kraftig efterfrågan på våra tjänster, säger Filip Brånstrand.

I samband med utbildningsdagarna passade Hushållningssällskapets rådgivare på att träffa en grupp som studerar till ekonomagronomer vid SLU.

– Det var roligt att träffa studenterna. Jag tror att en del av dem kommer att vara våra kollegor i framtiden. Vi behöver hög kompetens när vi anställer fler ekonomer, säger Filip Brånstrand som är övertygad om att det blir fler studentträffar i framtiden.

Studenterna var också positiva till mötet, där de fick en bild av Hushållningssällskapet som möjlig arbetsgivare.

– Som student efterfrågar man att få en koppling till näringen under studierna. Det är få företag som möter oss studenter i vår miljö och på våra villkor, säger Per Nordqvist, en av dem som studerar till ekonomagronom.

Hushållningssällskapen har sammanlagt cirka 900 anställda varav 300 är rådgivare. Den största gruppen, 130 rådgivare, arbetar med växtodling.