Uppstart av vattenarbete 2017

Nu håller vi på och startar upp 2017 års vattenarbete. Det är många projekt på gång. Några arbetsområden som vi kommer fokusera på under året är:

Kräftor – provfisken, rådgivning, studiebesök mm
Musslor – nya inventeringar
Fiskvandring – bedömningar och byggnation av fiskvägar
Elfisken – uppföljning av öring i vattendrag
Våtmarker/dammar – projekteringar och projektledarstöd inom anläggande
Fiskevårdsplaner – pågående i några sjöar
Turismutveckling – Fiske och naturturism
Stöd till kommuner/företag gällande fiske- och vattenfrågor

Vi kommer anordna kurser inom vatten och åtgärder.
Här finns en inbjudan till en vattendragvandring.

Välkommen du också!

Hälsningar
Fiskerikonsulenten Carl-Johan Månsson.