Uppsala, en finare grönare stad

I området Fyrislund i Uppsala har naturvårdsrådgivare Petter Haldén bidragit till att skapa en drömvärld åt humlor och bin. Det är 2,5 ha mark där det planterats bland annat rödklöver, blålusern, käringtand och alsikeklöver.

Läs hela artikel i Upsala Nya Tidning >>