Uppfyller du kraven för förgröningsstöd?

För att få ta del av stödet ställs krav på en viss grödfördelning och för lantbruk i slättbygd gäller att de skall ha så kallade Ekologiska Fokusarealer.

Hushållningssällskapet erbjuder subventionerad rådgivning för att du ska känna dig trygg med att uppfylla regelverket. Vi ger råd om hur de Ekologiska Fokusarealerna vässas för att ge bästa möjliga förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Genomgång av regelverket för din gård
Vi kommer ut till din gård för personlig rådgivning. Med hjälp av checklistor gör vi en grundlig genomgång av de villkor inom förgröningsstödet som berör dig. Inför 2017 kommer en del villkor för förgröningsstödet att förändras. Du får handfasta råd och förslag på åtgärder. Vårt mål är att hjälpa dig att minimera riskerna för sanktioner.

Vässa ekosystemtjänsterna med rätt råd
Det finns stora möjligheter att skapa goda villkor för nyttoinsekter, fåglar och vilt med de ekologiska fokusarealerna. Trädor och obrukade fältkanter som sås in med pollinatörsgynnande fröblandningar kan i förlängningen bidra till bättre pollinering och högre skördar. Fältvilt och fåglar ställer andra krav på fröblandningar men kan också gynnas av anpassad skötsel av de ekologiska fokusarealerna. Får vi tid över så har vi också möjlighet att diskutera biologisk mångfald och ekosystemtjänster ur ett bredare perspektiv. Exempel på ämnen att diskutera är hur åkerholmar och diken skall skötas, hur man kan göra gårdsmiljön fågel-, bi och fjärilsvänlig eller vad som är lämplig placering av en våtmark.
Rådgivningen dokumenteras i ett rådgivningsbrev.

Lågt pris tack vare EU-stöd:
Kostnaden för rådgivningen är subventionerad med 70 % genom medel från Landsbygdsprogrammet. Beroende på vilket län som du är aktiv i varierar kostnaden mellan 2000-2100 kr. Priserna är exklusive moms. I priset ingår förutom själva rådgivningen en dokumentation av åtgärderna, resa och restid.

Kontakta oss!

Petter Haldén Telefon: 018-56 04 16, 070-338 55 58 E-post: petter.halden@hushallningssallskapet.se
Sören Eriksson Telefon 018-56 04 37, 070-746 25 88 E-post: soren.eriksson@hushallningssallskapet.se
Frida Hedin Telefon: 018- 56 04 32, 0727-41 94 14 E-post: frid.hedin@hushallningssallskapet.se

eu-flagga färg