Uppfyller ditt stall djurskyddskraven?

Under november 2015 t.o.m. januari 2016 kommer Länsstyrelsen i Uppsala län att ha djurskyddskontroller med fokus på hästar. HS Konsults byggnadsrådgivare hjälper dig att se över stallet så att det uppfyller djurskyddskraven eller hjälper dig som redan haft kontroll.

Anmärkningar vid en djurskyddskontroll innebär i vissa fall avdrag på EU-stöden!

Stallgenomgång - för dig som vill se till att stallet uppfyller djurskyddskraven.

Ett besök med genomgång av upp till två stallbyggnader eller en större djuravdelning, med djurskyddslagen som utgångspunkt.
Genomgång av ventilationen i de aktuella stallbyggnaderna.
Uppmätning av aktuella stallar- hur stora hästar är stallarna och boxarna godkända för?
Förslag till eventuella åtgärder.
Rådgivning efter kontroll- för dig som har haft kontroll och fått anmärkning.

·         Genomgång av kontrollrapporter efter t.ex. djurskyddskontroll.

·         Kontakt med myndigheter gällande aktuell djurskyddskontroll.

·         Åtgärdsplan för anmärkningar efter djurskyddskontroll.

·         Medverkan vid en eventuell efterkontroll.

 

Kontakta HS Konsults byggnadsrådgivare för pris, bokning eller frågor:

Martina Westlund 018-56 04 17, 070-666 04 17

Karin Kinander 073-336 76 69

Sofia Lindman 018-56 04 28, 070-290 35 99