Uppdaterad utgåva av boken Nötkött lanseras

Det finns åtgärder att ta till som ger dig som nötköttsproducent en lägre klimatpåverkan. Och många av åtgärderna innebär också en förbättrad lönsamhet för den enskilde bonden.

Nyligen släpptes en uppdaterad utgåva av boken Nötkött författad av Anna Hessle och Anna Jamieson. Agroväst Gröna Möten uppmärksammade detta tillsammans med SLU, LRF och Föreningen Naturbeteskött i Sverige/Sveriges nötköttsproducenter vid två kvällsföredrag om biologisk mångfald och klimatpåverkan inom nötköttsproduktion som hölls för en tid sedan i Hushållningssällskapet Sjuhärads lokaler i Länghem. Träffarna lockade ett knappt 20-tal åhörare.

Boken riktar sig till dig som  är yrkesverksam inom mjölk- och nötköttsproduktion med intresse för mervärden som ökar konkurrenskraften för svenskt kött.

Boken används som läromedel inom naturbruksgymnasier och finns att beställa hos de ledande bokleverantörerna.

På bilden ses Hushållningssällskapets rådgivare Katarina Berlin hålla i ett exemplar av boken.