Unikt rapsförsök i Skaraborg

Nu har man möjlighet att följa ett spännande rapsförsök i Skaraborg. Försöket går ut på att kunna se och jämföra sex olika etableringstekniker för höstraps i fält samtidigt.

I ett försök på försöksgården Multorp, Grästorp, har vi den 6 augusti etablerat höstraps på sex olika sätt bredvid varandra. Försöket består av sex led:

• Plöjning + Rapid
• Plöjning + System Cameleon
• Kultivator + Rapid
• Kultivator + Biodrill
• HE-VA
• Claydon

Nu i höst ser man stor skillnad mellan de olika leden. Det verkliga utslaget får vi självfallet vänta på till strax efter skörd. Försöket finansieras av Hushållningssällskapet, Västra Sveriges Frö och Oljeväxtodlare, Försök i Väst och Jordbruksverket.

Den 15 oktober bjöd vi in till Rapsdag

En dag där man kunde se alla etableringarna plus maskinerna som använts. Förmiddagen var teori på sal och efter lunch bussades alla ut i fält. Där man fick en förevisning om försöket av våra rådgivare, och maskinerna av representanter för maskinfirmorna.

IMG_4272_m

De drygt 140 besökarna delades upp i fem grupper. Extra roligt att elever från både Uddetorp och Nuntorp kom.

IMG_4281

Besökarna fick förevisning om både maskiner och respektive försöksrutor.

IMG_4309

IMG_4341

När tutan ljöd var det dags för alla att byta station.