Unik app för bättre livskvalitet vid funktionsvariationer

Nu går startskottet för GoGlad, ett digitalt spel som ska göra livet rörligare och roligare! Den primära målgruppen är ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsvariationer.

Appen är kostnadsfri, utan annonser och fullständigt fokuserad på glädjefylld användarnytta.

Möjligheten att odla virtuella grönsaker några kvarter bort kan förändra ett stillasittande och ensamt liv. Att röra på sig tillräckligt är en utmaning för de flesta och för personer med funktionsvariatoner behövs det ännu mer motivationsarbete. Hushållningssällskapet Väst utvecklar nu tillsammans med IUS Innovation detta unika spel som ska öka motivationen till rörelse genom gamification.

– GoGlad-appen skapar morötter i dubbel bemärkelse. Dels morötter som odlas virtuellt, och dels morötter i form av inspiration för fysisk aktivitet, säger Lotta Persson, styrgruppsmedlem och stödassistent för personer med intellektuella funktionsvariationer i Alingsås.

Promenad med en extra morot

Idén är genialisk i all sin enkelhet, genom att GoGlad kombinerar och målgruppsanpassar det bästa från andra lyckade digitala spel. GoGlad-spelaren samlar och sår virtuella frön på en valfri verklig plats. Den virtuella plantan sköts om efter alla konstens regler, och skördas sedan på samma fysiska plats där den såtts. Målet är att samla ingredienser till recept, vars svårighetsgrad successivt ökar. För att komma vidare i spelet krävs att spelaren går ett visst antal steg. Inga tråkigheter händer, plantan kan till exempel inte dö. Allt som sker i spelet är belönande, positivt och upplyftande. Och dessutom helt utan baktanken att någon ska tjäna pengar på appen.

– Vi vet – både genom forskning och genom praktisk erfarenhet – att övervikt, stillasittande och ensamhet är stora och växande problem bland personer med intellektuella funktionsvariationer. Med GoGlad blir en vanlig enkel promenad extra stimulerande och har ett roligt mål. Rörelsen kommer på köpet, säger projektledare Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet Väst.

Ökade sociala kontakter

Dessutom skapas nya mötesplatser både virtuellt och i verkligheten. Spelarna kan hjälpa varandra att ta hand om grödorna, och de kan delta i gemensamma evenemang.

–  GoGlad är banbrytande på många sätt, användarna kommer hela tiden att vara med och utveckla appen under hela tre års tid. Vi vill vara säkra på att det blir ett motivationsverktyg som på riktigt gör skillnad. Den fysiska aktiviteten är förstås viktig, men jag tycker också att möjligheten att öka den sociala och psykiska livskvaliteten är så fantastisk, säger Cecilia Sassa Corin.

Anpassad efter målgruppen

Spelets komplexitet måste överensstämma med den kognitiva förmågan, och den ser olika ut för olika personer. Idéerna om hur spelet ska kunna anpassas är många, och exakt hur det slutar vet ingen idag, eftersom appen ska växa fram tillsammans med målgruppen. Men oavsett slutresultat så kommer den tydliga pedagogiken att öka kompetensen i vardagen.

– Att ta hand om något eget. Att plantera, vårda, skörda, och gå till en virtuell affär med skördeöverskott för att få ihop ingredienser till recepten, som är både hälsosamma, goda och miljösmarta. Det ger självförtroende och självkänsla. Och förhoppningsvis kan det även locka till odling och matlagning i det verkliga livet, säger Lotta Persson.

Ytterligare information om GoGlad»

GoGlad finansieras av Arvsfonden.  

Vill du veta mer om projektet, vänligen kontakta:
Cecilia Sassa Corin, projektledare, Hushållningssällskapet Väst
Tel: 0521 – 72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se
Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare, Hushållningssällskapet Väst
0521: 0521 – 72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se