Ungdomsgrupp tar initiativ till lokalt förankrade växtodlingsförsök

Hos Hushållningssällskapet i Östergötland har en grupp yngre medlemmar tagit initiativ till ett antal växtodlingsförsök som ett led i att få hushållsgillena aktivare och mer attraktiva för yngre lantbrukare.

Under 2021 har man tagit initiativ till tre försök, som finansieras av en stiftelse och sköts av Hushållningssällskapets personal.

– Det vore roligt med försök som är lokalt förankrade, så vi pratade med grannar och ordförandena i de olika gillena, om vad de skulle tycka vara intressant. Det ledde fram till att vi beslutade om att genomföra tre försök; viltskador på vallar, mellangrödor och gödslingsförsök, säger Siri Israelsson, en av dem som tagit initiativ till gruppen.

Förutom försöken planeras aktiviteter som fältträffar och en skördefest tillsammans med gillena. I höst ska man ha en fältträff där man ska titta på ett försök med mellangrödor på Vikbolandet. Förhoppningen är att aktiviteterna ska leda till att man får igång försöksringar liknande dem som finns i Skåne. Hittills har många lantbrukare hört av sig och varit intresserade av att ha försök hos sig.

Det finns totalt 14 hushållningsgillen kopplade till Hushållningssällskapet i Östergötland. Gillena är indelade enligt de gamla häradsgillena.

 Siri Israelsson ansvarar för ett försök med mellangrödor på Vikbolandet

– Försöket speglar en nationell, officiell försöksserie som genomförs på några platser runt om i Sverige. Tanken med försöket är att vi vill se hur mellangrödor utvecklas och påverkar exempelvis det kommande vårbruket på de väldigt styva lerorna på Vikbolandet.

– Vi har sått in exempelvis luddvicker och oljerättika och vi testar även olika gödsling och olika såtidpunkter.

– Tyvärr har inga av de mellangrödor som såddes i våras kommit upp, men vi ska även testa att så mellangrödor till hösten, efter skörd.

Katarina Wolf ansvarar för viltförsöket i Kinda

– Här i skogsbygden mellan Kisa och Åtvidaberg har vi stora problem med viltskador av framförallt hjort på bland annat vallarna och vi har tidigare gjort egna, ej officiella försök, med burar som stänger ute hjortarna.

– I år gör vi ett riktigt försök, som sköts av Hushållningssällskapet, med totalt åtta burar, på vardera 5 kvadratmeter. Vi har fördelat burarna på en insådd och en andraårsvall. För att få med resultatet av trampskadorna på vintern, satte vi ut burarna redan i december.

– Vi har gjort en första klippning, som gjordes i samband med förstaskörden, och vi såg vid provvägningar skördeminskningar på upp till 30 procent. När alla klippningar är gjorda, kommer vi att göra en riktig sammanställning.

– När klippningarna är avslutade planerar vi en skördefest, där försöksresultatet ska presenteras, samtidigt som vi vill börja prata om samverkan mellan grannar för att få ner djurstammarna och på så sätt minska viltskadorna.

Helena Wiklund är tillsammans med Jacob Gunnarsson ansvarig för gödslingsförsöket som är placerat utanför Klockrike.

– Försöket syftar till att utveckla kunskap och verktyg som lantbrukaren kan använda för att optimera och effektivisera kvävegödslingen till sin höstveteodling.

– Vi testar olika gödslingsstrategier i höstvete på lokal nivå, anpassade efter de aktuella förutsättningarna.

– Vi testar givor som är högre och lägre än normalt och redan nu kan vi se skillnader mellan de olika leden. Mätningar görs genom analys med N-sensor, räkning av skott och ax samt skördeanalys.

– Den femte juli har vi fältträff för medlemmar i gillena där vi ska visa försöket.